BIKEWOLF DEBUNKS THE MYTHS

Bielizna termoaktywna cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród sportowców, ale także wśród przedstawicieli wielu zawodów. Na temat tego rodzaju odzieży narosło wiele mitów. Dziś obalimy niektóre z najpopularniejszych z nich.

MIT 1. Odzież termoaktywną zakłada się tylko zimą iw chłodne dni

Odzież termoaktywna nie jest odzieżą termiczną. Odzież termoaktywną można nosić przez cały rok. Dzięki temu idealnie sprawdzą się wiosną, latem, a także jesienią i zimą. Odzież termoaktywna zapewnia komfort termiczny oraz efektywne odprowadzanie wilgoci, a co za tym idzie komfort i wygodę. W chłodne i deszczowe dni bieliznę termoaktywną należy nosić z kolejną warstwą odzieży, dostosowaną do panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. Z kolei latem koszulki można nosić samodzielnie.

MIT 2. Bielizna termoaktywna zapobiega poceniu się

Niestety bielizna termoaktywna nie ma takich mocy. Jednak dzięki swojej specjalnej strukturze doskonale odprowadza pot (wilgoć), dzięki czemu zapewnia suchość i wyjątkowy komfort noszenia. Ta właściwość sprawia, że ​​odzież termoaktywna jest jednym z najczęściej wybieranych rodzajów odzieży do aktywności fizycznej. Dodatkowo BIKEWOLF dodaje do naszych produktów m.in. jony srebra, które zapobiegają powstawaniu przykrych zapachów.

MIT 3. Dopasowana do ciała odzież termoaktywna krępuje ruchy i jest niewygodna

Nic bardziej mylnego. Koszulki termoaktywne, aby jak najlepiej spełniały swoje główne zadanie, jakim jest odprowadzanie wilgoci na zewnątrz, powinny przylegać do skóry. Nowoczesne metody szycia zapewniają niesamowity komfort noszenia takich ubrań, które zachowują się niemal jak druga skóra. Dobrze dobrana do rozmiaru bielizna termoaktywna nie krępuje ruchów, jest elastyczna i dopasowuje się do ćwiczącej osoby.
Przy wyborze odzieży termoaktywnej niezwykle ważny jest nie tylko jej rozmiar, ale również materiał i jego jakość. Firma BIKEWOLF oferuje odzież termoaktywną wykonaną z najwyższej jakości przędzy, uszytą z dbałością o najdrobniejsze szczegóły.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą marki BIKEWOLF.

BIKEWOLF DEBUNKS THE MYTHS

Thermoactive underwear is very popular not only among athletes, but also among representatives of many professions. There are many myths about this type of clothing. Today we debunk some of the most popular of them.

MYTH 1. Thermoactive clothing is only used in winter and on cold days

Thermoactive clothing is not thermal clothing. Thermoactive clothes can be worn all year round. Thanks to which they are perfect for spring, summer, as well as autumn and winter. Thermoactive clothing provides thermal comfort as well as effective moisture management, and thus comfort and convenience. On cold and rainy days, thermoactive underwear should be worn with another layer of clothing, adapted to the weather conditions outside. In turn, in the summer, T-shirts can be worn alone.

MYTH 2. Thermoactive underwear prevents sweating

Unfortunately, thermoactive underwear does not have such powers. However, thanks to its special structure, it perfectly wicks sweat (moisture) away, thanks to which it ensures dryness and exceptional wearing comfort. This property makes thermoactive clothing one of the most-chosen types of clothing for physical activity. In addition, BIKEWOLF add to our products, i.a. silver ions, which prevent the formation of unpleasant odors.

MYTH 3. Thermoactive clothing, fitted to the body, restricts movement and is uncomfortable

Nothing could be more wrong. Thermoactive shirts, in order to best fulfill their main task, which is to carry moisture outside, should adhere to the skin. Modern sewing methods provide incredible comfort in wearing such garments that behave almost like a second skin. Thermoactive underwear, well-matched to the size, does not restrict movement, is flexible and adapts to the exercising person.
When choosing thermoactive clothing, it is extremely important not only its size, but also the material and its quality. The BIKEWOLF offers thermoactive clothes made of the highest quality yarn, sewn with attention to the smallest details.

We cordially invite you to familiarize yourself with the full offer of the BIKEWOLF brand.